Chính sách bảo mật

05_Chinh_sach_bao_mat

Công ty TNHH BIGBOYS (đại diện thương hiệu BODEE và website www.bodee.vn) sau đây được gọi tắt là “Chúng tôi”

Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của quý khách về quyền bảo vệ sự riêng tư theo Luật Quyền riêng tư 1988 (Cth) và được yêu cầu phải tuân thủ với các nguyên tắc Quyền riêng tư Quốc gia về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Một khi chúng tôi nhận được thông tin của quý khách, chúng tôi sẽ có biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống của chúng tôi. Có thể dữ các dữ liệu được truyền tải qua Internet có thể không an toàn 100% do đó chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết về an ninh của bất kỳ thông tin mà quý khách tiết lộ hoặc chuyển cho chúng tôi trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin và sự riêng tư của quý khách một cách tuyệt đối.

Chính sách này quy định chi tiết thực tiễn mà công ty chúng tôi chấp nhận để bảo vệ sự riêng tư của quý khách, do đó quý khách có thể an tâm về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân mà bạn đã giao phó.

Khi nào công ty chúng tôi  thu thập thông tin cá nhân và bằng cách nào?

Khi quý khách mua hàng trên website www.bodee.vn, chúng tôi thu thập các thông tin như họ tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ thanh toán hoặc quà tặng… phục vụ cho mục đích cung cấp đơn hàng.

Trong quá trình quý khách đăng ký vào trang www.bodee.vn đánh giá sản phẩm, đóng góp ý kiến, hoặc các chương trình thành viên trung thành mà quý khách tham gia, chúng tôi thu thập các thông tin như họ tên, địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại, thông tin chương trình thành viên, giới tính, tuổi tác hay thông tin cá nhân khác, và sở thích của quý khách… phục vụ cho mục đích phục vụ bạn tốt hơn.

Khi quý khách tham gia rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác, chúng tôi thu thập các thông tin như họ tên, địa chỉ email, điện thoại, giới tính, ngày tháng năm sinh hoặc các thông tin khác mà quý khách đã cung cấp để phục vụ cho mục đích của chương trình.

Khi quý khách gửi một món quà cho một người, chúng tôi thu thập các thông tin như tên của người đó, email số điện thoại và/hoặc địa chỉ vận chuyển .

Khi quý khách có đặt câu hỏi hoặc vấn đề thắc mắc đến chúng tôi, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, hoặc các thông tin liên lạc khác.

Khi www.bodee.vn tương tác với quý khách: Chúng tôi thu thập thông tin về quý khách và các giao dịch của quý khách với chúng tôi, bao gồm cả các sản phẩm hoặc các dịch vụ mà quý khách mua, sử dụng và trả lại.

Khi công ty chúng tôi thu thập thông tin từ các bên thứ ba: chúng tôi có thể kết hợp thông tin của quý khách với thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận từ các nguồn trực tuyến nhằm giúp chúng tôi điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.

Khi chúng tôi thu thập thông tin từ điện thoại di động của quý khách: Chúng tôi, hoặc đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng những thông tin cá nhân và thông tin không mang tính chất cá nhân về quý khách trên các trang website ứng dụng điện thoại của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm số điện thoại và nhận dạng thiết bị di động được cung cấp bởi thiết bị di động hoặc các thiết bị truy cập qua wireless, nếu có.

Công ty chúng làm gì với thông tin cá nhân của quý khách?

Để hoàn tất giao dịch mua hàng của quý khách và cung cấp các dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Để gửi cho quý khách danh mục sản phẩm và các dịch vụ khác trên website và cũng như các chương trình khuyến mãi.

Liên lạc với quý khách về tình trạng đơn đặt hàng của quý khách.

Để xác định sản phẩm của quý khách và yêu cầu các dịch vụ, để quý khách có thể được thông báo về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi www.bodee.vn và các đối tác tiếp thị khác mà quý khách quan tâm.

Để cải thiện website của chúng tôi, sản phẩm, dịch vụ, dịch vụ khách hàng và kinh nghiệm mua sắm của khách hàng.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ với các đơn vị khác

Đối tác hợp tác tiếp thị: để thực hiện các chương trình liên kết bán hàng, rút thăm trúng thưởng, các chiến dịch quảng cáo, và các sự kiện đồng tài trợ khác. Trong những trường hợp, mỗi đối tác hợp tác tiếp thị tham gia có thể nhận được thông tin về quý khách.

Các vấn đề pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin chúng tôi nhận được từ và về quý khách và cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành và cũng có quyền chia sẻ thông tin với các cơ quan pháp luật và các công ty khác để chống những hành vi lừa đảo và giảm thiểu rủi ro tín dụng có thể xảy ra hoặc để tránh tổn hại đến quyền của chúng tôi hoặc các quyền của bất kỳ người nào khác.

Vấn đề kinh doanh: Trong quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể bán hoặc mua tài sản của chúng tôi. Nếu một công ty khác mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập về quý khách có thể được chuyển giao cho thực thể đó. Ngoài ra, nếu chúng tôi có phá sản hoặc tái tổ chức lại, thông tin này có thể được coi là một tài sản của công ty và có thể được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba. Nếu trường hợp bán hoặc chuyển nhượng có xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực để cố gắng yêu cầu bên nhận chuyển nhượng sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp thông qua trang web này trong một cách phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi để họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác và là hợp đồng phải tuân thủ tất cả các luật và các yêu cầu.

Trẻ em

Quyền riêng tư cho trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của công ty chúng tôi. Chúng tôi  không chủ ý thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Bất kỳ thông tin mà chúng tôi tiếp nhận được xác định là từ trẻ em nhỏ hơn 13 tuổi, chúng tôi sẽ không lưu giữ thông tin đó.

Cookies

Như nhiều website khác, BODEE thỉnh thoảng sử dụng “Cookie” trên trang web của mình. Những Cookie này được lưu trữ trên máy tính của quý khách thông qua trình duyệt web.

Khi quý khách đăng nhập, cookies sẽ báo cho chúng tôi biết bạn là khách cũ hay khách mới truy cập website lần đầu. Cookie sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ cách nào để liên lạc với quý khách.

Cookie cũng không trích xuất bất kỳ thông tin nào từ máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie nhằm giúp công ty xác định những tính năng nào của trang web mà quý khách hứng thú nhất, nhờ đó chúng tôi có thể đáp ứng nhiều hơn những nhu cầu của quý khách.

Đường dẫn

BODEE.com  có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác do bên thứ 3 điều hành và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo sự thực thi quyền riêng tư của bất kỳ trang web thuộc bên thứ 3 nào và cũng không chịu trách nhiệm về Chính sách Quyền riêng tư của các trang web khác.

Các thông tin thu thập được thông qua Dịch vụ Tư vấn cho người tiêu dùng

Chúng tôi sẽ sử dụng các chi tiết thông tin mà quý khách cung cấp trong mục Dịch vụ Tư vấn Người tiêu dùng (có thể bằng email, điện thoại, thư hoặc fax) nhằm cung cấp cho quý khách các thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm cần thiết để thỏa mãn yêu cầu hoặc khiếu nại tiêu dùng của quý khách. Việc này có thể liên quan đến việc gửi các sản phẩm thay thế, thư theo dõi liên quan đến yêu cầu, khiếu nại của quý khách hoặc các cuộc gọi theo dõi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin quý khách cung cấp để theo dõi các khiếu nại lặp đi lặp lại về một sản phẩm nhất định.

Các thông tin cá nhân của quý khách được thu thập qua mục “Dịch vụ tư vấn người tiêu dùng” có thể được sử dụng cho việc phát triển các sản phẩm nội bộ và mục đích kiểm soát chất lượng.

Các dữ liệu cá nhân của quý khách, cùng tất cả các thư từ được gởi đến quý khách đều được chúng tôi lưu giữ.

Tất cả các khiếu nại nghiêm trọng mà chúng tôi nhận được sẽ được in ra và lưu hồ sơ tách biệt, nhờ đó các khiếu nại này sẽ được quan tâm đặc biệt và tiến hành điều tra thích hợp.

Thông tin được thu thập thông qua Khuyến mãi cho người tiêu dùng và Nghiên cứu thị trường

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà người tiêu dùng cung cấp thông qua các phiếu khuyến mãi trên bao bì, các mẫu đăng ký/yêu cầu,  phiếu khảo sát, bảng câu hỏi và thông qua trang web với mục đích cung cấp cho bạn các khuyến mãi, giải thưởng, mẫu thử và sản phẩm, thông tin và dịch vụ khuyến mãi khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào do quý khách cung cấp cho chúgn tôi có thể được nhập vào một cơ sở dữ liệu, được lưu lại trên bảng tính và giữ lại theo định dạng bản cứng. Các thông tin này có thể được sử dụng cho các chương trình khuyến mãi, marketing, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới trong tương lai và các mục đích cộng đồng.

Quý khách có thể ngăn ngừa việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách bằng quyết định không tham gia tại bất kỳ thời điểm nào.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách giữa các phòng ban khác nhau (bao gồm giữa các nhãn hiệu với nhau) của công ty TNHH BIGBOYS và với bên thứ ba như công ty thực hiện và công ty quảng cáo hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động khuyến mãi, marketing và nghiên cứu.

Làm thế nào để chúng tôi thông báo thay đổi chính sách này?

Bất kỳ sự thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ được ghi nhận trên trang chủ của trang web này đến các chính sách sửa đổi. Nếu quý khách tiếp tục sử dụng trang web khi chúng tôi đăng tải thay đổi các điều khoản này sẽ có nghĩa là quý khách chấp nhận những thay đổi của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách cho những trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách.

Liên hệ cho những thắc mắc quan tâm về chính sách này bổ sung

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về chính sách này hoặc vấn đề bảo mật của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng bằng thư điện tử , hoặc điện thoại.

 

Đặt hàng
Chưa có sản phẩm

For Banners

Tìm sản phẩm
  • Dinh dưỡng thể hình
    Xem tất cả
  • Dụng cụ thể hình
    Xem tất cả
  • Bigboys Vietnam
    Xem tất cả